งานสกรีนทรานเฟอร์ของเรา

โดยทั่วไปงานสกรีนทรานเฟอร์ เป็นงานสกรีนระบบรีดยึดติดกับเนื้อผ้า ด้วยความร้อน ใช้ได้กับผ้าได้หลายชนิด ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ รวมไปถึงผ้าเส้นใยผสม ทั้งผ้าขาวและผ้าสี เนื้อสีไม่หนามาก ยึดติดผ้าได้แน่น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น งานสกรีนทรานเฟอร์จะมีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน ซึ่งโดยทั่วไปก็คือจนกว่ากาวที่ยึดเนื้อสีจะเสื่อม ทำให้ตัวสีหลุดร่อนออกจากเนื้อผ้า ซึ่งอาจจะมาการการซัก การอบผ้า ที่จะทำให้อายุงานทรานเฟอร์สั้นลง และการรีดผ้าที่สกรีนระบบนี้ ต้องทำการกลับข้างรีด หรือบังรีดเสมอ

วัสดุงานสกรีนระบบทรานเฟอร์


ชิ้นงานสกรีนทรานเฟอร์บนวัสดุต่าง ๆ