การรีดแผ่นเฟล็กซ์ให้ติดบนเนื้อผ้า

การรีดแผ่นเฟล็กซ์ (Flex Print) 

ขั้นตอนการรีด

  1. นำชิ้นงานที่ออกแบบเป็นลายเส้น ข้อความ รูปภาพ เบอร์เสื้อกีฬา ออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator หรือ Photoshop
  2. ใช้เครื่องตัดสติกเกอร์เป็นผู้ผลิตชิ้นงานที่ออกแบบ โดยตัดตามลายเส้น หรือข้อความตามที่เราต้องการ
  3. นำชิ้นงานที่ผลิตออกมา วางบนตำแหน่งที่ต้องการรีด ลงบนเสื้อผ้า ก่อนนำไปรีดลงบนเสื้อผ้าต่างๆ ด้วยเครื่องรีดความร้อน  (Heat Transfer)
  4. รีดชิ้นงานแผ่นเฟล็กซ์กับเนื้อผ้าด้วยกัน ที่อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส ใช้แรงแรงกดทับประมาณ 40 psi และใช้เวลาการกดทับและรีด 6 ถึง 8 วินาที
  5. เมื่อรีดเสร็จแล้วทิ้งไว้สักครู่ ให้ชิ้นงานเย็นลง แล้วลอกฟิมล์พลาสติกออกจากชิ้นงานนั้น

เพียงเท่านี้แผ่นเฟล็กซ์ก็จะหลอมติดอยู่บนเนื้อผ้า เป็นอันจบขั้นตอนในการรีด flex บนลงเนื้อผ้า ส่วนในกรณีที่ไม่มีเครื่องรีดความร้อน สามารถรีดโดยใช้เตารีด แต่อาจจะใช้เวลานานกว่าปรกติ ถ้ารีดโดยเวลาหรืออุณหภูมิน้อยเกินไป ก็อาจจะทำให้การยึดเกาะไม่แน่นเท่าที่ควร