เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบการโอนชำระค่าสินค้า ทางร้านขอแนะนำให้ลูกค้าแจ้งการโอนเงิน ตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อที่จะทำให้ง่ายในการตรวจสอบ และจะได้ไม่ล่าช้าในการดำเนินการผลิตสินค้า

  • สั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ : แจ้งการโอนเงิน แนบเอกสารพร้อม “ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ” 
  • สั่งสินค้าผ่านทางช่องทางอื่น (อีเมล์, ไลน์, เฟสบุ๊ค) : ให้แจ้งการโอนเงินในช่องทางเดิม ที่คุยงานกันเอาไว้ 

แจ้งการโอนเงิน สั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์

    แจ้งการโอนเงิน สั่งสินค้าผ่านทาง อีเมล์ หรือโซเซียลเน็ทเวิร์ค