Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

การสกรีนแบบซับลิเมชั่น (Dye-Sublimation)

เครื่องพิมพ์ระบบ sublimation

การทำลายสกรีนโดยการใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พิมพ์ลายล […]

เปรียบเทียบ สกรีนแบบใช้บล๊อคสกรีน กับ สกรีนแบบดิจิตอล

โมเมนต์ทีเชิ้ตมีสองทางเลือกของงานสกรีนให้กับลูกค้า, เพื […]