Showing 1–12 of 13 results

โพลีเฟล็กซ์ หรือบางคนเรียกว่าแผ่นเฟล็ก เป็นวัสดุคล้ายๆสติกเกอร์ทั่วไป แต่เอาไว้สำหรับรีดติดบนเนื้อผ้า มีสีต่างๆให้เลือกมากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตเสื้อในแบบที่ต้องการ